Відмінник

Вчимося на відмінно

Масова частка розчиненої речовини

Масова частка розчиненої речовини — це відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину:
Масова частка розчиненої речовини
Масова частка виражається в частках одиниці або відсотках. В останньому випадку одержана внаслідок обчислення величина масової частки множиться на 100 %.
Маса розчиненої речовини:
Масова частка розчиненої речовини
Маса розчину:
Масова частка розчиненої речовини
Масу розчину можна також знайти, склавши маси розчиненої речовини (або речовин) і масу розчинника (наприклад води):
Масова частка розчиненої речовини