Відмінник

Вчимося на відмінно

Валентність атомів елементів. Визначення валентності й складання хімічних формул за валентністю атомів елементів

Валентність — це властивість атомів хімічного елемента утворювати хімічні зв’язки з певним числом атомів інших хімічних елементів.
За одиницю валентності прийнята валентність атома Гідрогену. Він одновалентний, тобто може утворювати тільки один зв’язок.
Кількісне значення валентності інших елементів визначається числом атомів Гідрогену, які приєднує атом даного хімічного елемента. Валентність позначається римською цифрою над символом елемента.

Наприклад:
— хлороводень Валентність атомів елементів — тут хлор одновалентний, тому що утримує 1 атом Гідрогену;
— амоніак Валентність атомів елементів — Нітроген тривалентний, тому що з’єднаний із 3 атомами Гідрогену.
Оксиген у сполуках двовалентний.
Бінарні сполуки складаються з атомів двох елементів. За формулою такої сполуки легко визначити валентність одного з елементів, знаючи валентність іншого.
Задача. Визначте валентність Фос­фору в оксиді Валентність атомів елементів.
Розв’язання
1) Оксиген двовалентний: Валентність атомів елементів.
2) Визначаємо сумарну валентність всіх атомів Оксигену: валентність (II) множимо на кількість атомів Оксигену (5): Валентність атомів елементів.
3) Оскільки сумарні валентності елементів повинні бути рівні, сумарна валентність Фосфору дорівнює 10.
4) 10 одиниць валентності припадають на 2 атоми Фосфору, отже, на 1 атом припадає 5 одиниць (Валентність атомів елементів).
Відповідь: Фосфор у даній сполуці п’ятивалентний.
Знаючи валентність елементів, можна скласти хімічну формулу, наприклад, формулу алюміній оксиду. Для цього виконуємо такі дії.
1) Записуємо хімічні символи — AlO.
2) Знаходимо найменше спільне кратне валентності: Валентність атомів елементівВалентність атомів елементів.
3) Найменше спільне кратне ділимо на валентність кожного з елементів. Отримані цифри є індексами: Валентність атомів елементів.
Валентність для елементів I, II, III груп Періодичної системи Менделєєва в ос­новному дорівнює номеру групи; для елементів інших груп валентність — величи­на змінна. У цьому випадку одне з її значень дорівнює номеру групи.
При змінній валентності одного з елементів у сполуці значення її вказується в дужках поруч із формулою: карбон(ІІ) оксид — СО; карбон(IV) оксид — Валентність атомів елементів, де II, IV — значення валентностей Карбону.