Відмінник

Вчимося на відмінно

Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції

Задача. Яка кількість речовини водню вступить у реакцію з 2 моль азоту? Яка кількість речовини амоніаку при цьому утвориться?
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції, зрівнюємо його:
Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.
2) Коефіцієнти в даному рівнянні показують співвідношення кількості речовин реагентів і продуктів реакції, тобто з 1 моль азоту реагують 3 моль водню, у результаті чого утворюється 2 моль амоніаку.
3) Для розв’язання задачі можна використати пропорцію:
за рівнянням 1 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції — 3 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції;
за даними задачі 2 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакціїx моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.
звідси Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.
4) Аналогічно розрахуємо кількість речовини амоніаку:
за рівнянням 1 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції — 2 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції;
за даними задачі 2 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакціїx моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

Звідси  Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.
Відповідь: Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції моль; Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції моль.
Задача. У реакцію з воднем вступають 14 г азоту. Визначте масу і кількість речовини амоніаку, що утворився.
Розв’язання
1) Як завжди, записуємо рівняння реакції:
Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.
2) Переводимо масу азоту в молі за формулою Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції; Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції г/моль;
Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції (моль).
3) Тепер визначимо кількість речовини амоніаку:
за рівнянням 1 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції — 2 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції;
за даними 0,5 моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакціїx моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.
Звідси Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції моль Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції.
4) Визначимо масу цієї кількості амоніаку:
Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції; Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції г/моль;
Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції (г).
Відповідь: Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції г, Розрахунок кількості речовини реагентів і продуктів реакції моль.