Відмінник

Вчимося на відмінно

Розрахунки з використанням об’ємів газів

Задача. Який об’єм азоту (н. у.) необхідний для утворення 3 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів?
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції:
Розрахунки з використанням об’ємів газів.
2) Знаходимо кількість речовини азоту:
за рівнянням 1 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів — 2 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів;
за даними задачі x моль Розрахунки з використанням об’ємів газів — 3 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів.
Звідси Розрахунки з використанням об’ємів газів моль Розрахунки з використанням об’ємів газів.

3) Переводимо кількість речовини в об’єм за формулою Розрахунки з використанням об’ємів газів (оскільки об’єм азоту визначається за н. у., у розрахунках можна використовувати молярний об’єм газу, тобто 22,4 л/моль):
Розрахунки з використанням об’ємів газів (л).
Відповідь: Розрахунки з використанням об’ємів газів л.
Задача. Ускладнимо попередню задачу. Яку масу азоту та який об’єм водню потрібно взяти для добування 11,2 л амоніаку (н. у.)?
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції:
Розрахунки з використанням об’ємів газів.
2) Об’єм водню можна розрахувати:
а) за законом об’ємних відношень:
Розрахунки з використанням об’ємів газів; Розрахунки з використанням об’ємів газів;
б) знаходимо кількість речовини амоніаку:
Розрахунки з використанням об’ємів газів; Розрахунки з використанням об’ємів газів (моль);
знаходимо кількість речовини водню:
за рівнянням 3 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів — 2 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів;
за даними x моль Розрахунки з використанням об’ємів газів — 0,5 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів.
Звідси Розрахунки з використанням об’ємів газів (моль).
Переходимо від кількості речовини до її об’єму:
Розрахунки з використанням об’ємів газів; Розрахунки з використанням об’ємів газів (л).
3) Знаходимо кількість речовини азоту. Для цього використаємо вже обчислену кількість речовини амоніаку:
за рівнянням 1 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів — 2 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів;
за даними x моль Розрахунки з використанням об’ємів газів — 0,5 моль Розрахунки з використанням об’ємів газів.
Звідси Розрахунки з використанням об’ємів газів (моль).
4) Переходимо від кількості речовини азоту до її маси:
Розрахунки з використанням об’ємів газів; Розрахунки з використанням об’ємів газів г/моль;
Розрахунки з використанням об’ємів газів (г).
Відповідь: Розрахунки з використанням об’ємів газів г, Розрахунки з використанням об’ємів газів л.