Відмінник

Вчимося на відмінно

Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції

Вихід продукту реакції Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції — це відношення маси (об’єму, кількості речовини) фактично отриманого продукту до максимально можливого, обчисленого за рівнянням реакції. Виражається в частках одиниці чи відсотках і обчислюється за формулою:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
Задача. Яку масу сульфатної кислоти можна одержати з 40 г сульфур(VI) оксиду, якщо вихід реакції 80 % (0,8)?
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
2) Знайдемо кількість речовини суль­фур(VI) оксиду:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції;
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
3) Відповідно до рівняння реакції:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції моль.
4) Визначимо, яку масу мають 0,5 моль сульфатної кислоти:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції;
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції (г).

Масу продукту реакції, обчислену без обліку втрат за рівнянням реакції, називають теоретичним виходом Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції. Він завжди дорівнює 100 %.
5) Обчислимо практично отриману масу сульфатної кислоти Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції, чи практичний вихід:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції, Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
Практично отримана маса повинна бути меншою за масу, обчислену за рівнянням реакції: 39,2 г < 49 г.
Відповідь: Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції г.
Задача. Яку масу сульфур(VI) оксиду необхідно взяти для одержання 73,5 г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції 75 %?
Розв’язання
У задачі дано масу сульфатної кислоти, яку треба одержати фактично. Використовувати практичні дані для розрахунків за хімічними рівняннями не можна, необхідно перейти до теоретичних даних.
1) Записуємо рівняння реакції:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
2) За Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції розраховуємо масу сульфатної кислоти, необхідну для теоретичних розрахунків Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції,
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
3) Визначимо кількість речовини сульфатної кислоти:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції;
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
4) За рівнянням реакції кількості сульфатної кислоти й сульфур(VI) оксиду рівні, отже, Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
5) Знаходимо масу витраченого сульфур(VI) оксиду:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
Відповідь: Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції г.
Задача. Із сульфур(VI) оксиду масою 40 г було отримано 41,16 г сульфатної кислоти. Обчисліть вихід продукту реакції.
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
2) Практично отримана маса сульфатної кислоти Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції г. Для визначення виходу продукту реакції потрібна ще й теоретично обчислена маса.
3) Знайдемо кількість речовини сульфур(VI) оксиду:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції;
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
4) За рівнянням реакції кількості сульфатної кислоти й сульфур(VI) оксиду рівні, отже, Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
5) Обчислимо масу сульфатної кислоти за рівнянням реакції Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції;
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
6) Знайдемо вихід продукту реакції:
Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції; Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції.
Відповідь: Розрахункові задачі з урахуванням виходу продукту реакції %.

Хімія