Відмінник

Вчимося на відмінно

Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів

Реагенти цілком вступають у реакцію тільки в тому випадку, якщо вони взяті в еквімолярних відношеннях. Часто кількість речовини одного з реагентів перевищує кількість, необхідну для повної взаємодії з іншим реагентом, тобто він узятий у надлишку. У такому випадку іншого реагенту недостатньо, тобто він узятий у недостачі.
Задача. Яку масу сульфур(VI) оксиду можна одержати з 10 г сульфур(IV) оксиду і 5,6 л кисню (н. у.)?
Розв’язання
1) Запишемо рівняння реакції:
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів
2) Приймемо, що маса (об’єм) одного з реагентів невідома, тобто дорівнює y. Нехай це буде маса сульфур(IV) оксиду. Складемо пропорцію й обчислимо масу сульфур(IV) оксиду за відомим об’ємом кисню:
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів;
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів (г).

3) Маса сульфур(IV) оксиду (32 г), необхідна для взаємодії з даним об’ємом кисню (5,6 л), більше маси суль­фур(IV) оксиду, даної в умові задачі (10 г). Отже, сульфур(IV) оксид надано у недостачі, а кисень — у надлишку.
4) Обчислення кінцевого продукту потрібно вести по недостачі (по сульфур(IV) оксиду). Обчислимо масу сульфур(VI) оксиду:
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів;
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів.
Відповідь: Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів г.
Задача. Який об’єм амоніаку утвориться з 6 л водню і 4 л азоту? Який газ залишиться в надлишку? Знайдіть об’єм надлишку. (Усі об’єми газів дано при н. у.)
Розв’язання
1) Записуємо рівняння реакції:
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів.
2) Керуючись законом Гей-Люссака, об’єми газів легко порівняти.
За рівнянням реакції: Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів.
За даними задачі: Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів.
Очевидно, що азот узятий у надлишку, а водень у недостачі. Об’єм отриманого амоніаку обчислюємо за воднем:
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів; Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів.
3) Для визначення об’єму надлишку обчислюємо необхідний об’єм азоту, прийнявши його за y:
Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів; Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів.
Надлишковий об’єм азоту: Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів.
Відповідь: Розрахункові задачі на надлишок одного з реагентів, надлишковий об’єм азоту — 2 л.