Відмінник

Вчимося на відмінно

Закон Авоґадро

Для пояснення простих співвідношень між об’ємами газів, що реагують, використовують закон Авоґадро: В однакових об’ємах різних газів за однакових умов (температура і тиск) міститься однакове число молекул.
Із закону Авоґадро випливають два наслідки:
1) Один моль будь-якого газу за однакових умов займає однаковий об’єм.

За нормальних умов (н. у.), тобто при температурі 273 К Закон Авоґадро і тиску 101,3 кПа (1 атм), 1 моль будь-якого газу займає об’єм, що дорівнює 22,4 л. Цей об’єм називають молярним об’ємом газу й позначають як Закон Авоґадро л/моль.
Молярний об’єм можна розрахувати за формулою
Закон Авоґадро.
2) При постійному тиску й температурі густина газу визначається тільки його молярною масою.
Це дозволяє ввести поняття відносної густини першого газу за другим:
Закон Авоґадро,
де D — відносна густина, що показує, у скільки разів перший газ важчий за другий за однакових умов.
Найчастіше використовують відносну густину газу за воднем. Тоді:
Закон Авоґадро; Закон Авоґадро.
Можна розрахувати відносну густину за будь-яким газом.