Відмінник

Вчимося на відмінно

Масова частка

Масова частка елемента в речовині (?) — це відношення його відносної атомної маси до відносної молекулярної маси речовини, до складу якої він входить. Вона виражається в частках одиниці чи у відсотках:
Масова частка,
де n — кількість атомів елемента в да­ній речовині.

Задача. Знайти масові частки Гідрогену й Оксигену у воді.
Розв’язання
1) Спочатку визначаємо Масова частка:
Масова частка;
Масова частка.
2) Знаходимо масову частку Гідрогену ?(H), що дорівнює відносній атомній масі Гідрогену, діленої на відносну молекулярну масу води: Масова частка; Масова частка, або, помноживши на 100 %, одержимо 11 %.
3) Знаходимо масову частку Оксигену ?(O), що дорівнює відносній атомній масі Оксигену, діленої на відносну молекулярну масу води: Масова частка, або, помноживши на 100 %, одержимо 89 %.
Відповідь: Масова часткаМасова частка
Знаючи хімічну формулу речовини, можна знайти відношення мас елементів у її складі. Наприклад, відношення мас елементів у сірководні Масова часткаМасова часткаМасова частка, або Масова частка.