Відмінник

Вчимося на відмінно

Кількість речовини. Стала Авоґадро. Молярна маса

Кількість речовини (n)— це визначене число будь-яких структурних одиниць (атомів, молекул, іонів тощо). Одиниця виміру кількості речовини — моль.
В 1 моль число будь-яких частинок дорівнює Кількість речовини, тобто стільки ж, скільки міститься в 0,012 кг вуглецю. Це число визначене експериментально і називається сталою Авоґадро:
Кількість речовини.
Використовуючи сталу Авоґадро, можна розрахувати число структурних одиниць речовини N у відомій кількості речовини n:
Кількість речовини.
Маса 1 моль називається молярною масою (M). Її можна обчислити за формулою:
Кількість речовини.
Розмірність молярної маси — г/моль.
Чисельні значення молярної і відносної молекулярної мас збігаються, тобто Кількість речовини.

Наприклад:
Кількість речовини;
Кількість речовини г/моль.
Визначивши кількість речовини, можна знайти число молекул (атомів, іонів) у даній масі речовини.
Задача. Кількість речовини; Кількість речовини
Розв’язання
Спочатку знайдемо, якій кількості речовини відповідає ця маса:
Кількість речовини; Кількість речовини моль;
Кількість речовини моль.
Потім розрахуємо число молекул речовини:
Кількість речовини; Кількість речовини;
Кількість речовини (молекул).
Відповідь: Кількість речовини молекул.
Знаючи кількість речовини і молярну масу, легко розрахувати масу речовини.
Задача. Кількість речовини моль; m = ?
Розв’язання.
Кількість речовини;
Кількість речовини г/моль;
Кількість речовини;
Кількість речовини г.
Відповідь: 80 г.
Знаючи масу і кількість речовини, можна визначити молярну масу.
Задача. Кількість речовини г; Кількість речовини моль; М = ?
Розв’язання.
Кількість речовини; Кількість речовини; Кількість речовини г/моль.
Відповідь: 40 г/моль.