Відмінник

Вчимося на відмінно

Символи хімічних елементів

Є. Я. Берцеліус (1814 р.) запропонував для позначення символів хімічних елементів букви латинського алфавіту. При цьому використовують першу або першу й одну з наступних букв латинської назви елементу. У сучасній науковій українській літературі назви елементів пишуться з великої букви.
Назви хімічних елементів

Алюміній Aluminium Al
Аргентум Argentum Ag
Аурум Aurum Au
Бром Bromum Br
Гідроген Hydrogenium H
Ферум Ferrum Fe
Іод Iodum I
Калій Kalium K
Кальцій Calcium Ca
Оксиген Oxygenium O
Силіцій Silicium Si
Магній Magnesium Mg
Купрум Cuprum Cu
Натрій Natrium Na
Плюмбум Plimbum Pb
Сульфур Sulfur S
Карбон Carboneum C
Фосфор Phosphorus P
Флуор Fluorum F
Хлор Chlorum Cl
Цинк Zincum Zn
Меркурій Hydrargirum Hg