Відмінник

Вчимося на відмінно

Хімічна формула

Склад простих і складних речовин можна записати за допомогою хімічних символів елементів та індексів, тобто написати хімічну формулу.
Індекс — число атомів даного елемента в складі молекули.
Хімічна формула
Так, до складу молекули води входять 2 атоми Гідрогену й 1 атом Оксигену, а молекула водню складається з 2 атомів Гідрогену.
Щоб показати, що число молекул чи атомів більше за 1, використовують коефіцієнт, що ставиться перед фор­мулою:Хімічна формула — 3 молекули води; Хімічна формула— 5 молекул водню; 2H — 2 атоми Гідрогену (порівняйте з Хімічна формула — однією двохатомною молекулою водню).