Відмінник

Вчимося на відмінно

Довідник формул

Величина Формули
Маса m (г) Довідник формул; Довідник формул; Довідник формул
Об’єм V (л) Довідник формул; Довідник формул; Довідник формул
Кількість речовини n (моль) Довідник формул; Довідник формул; Довідник формул
Молярна маса M (г/моль) Довідник формул; Довідник формул; Довідник формул
Число частинок N Довідник формул; Довідник формул; Довідник формул
Густина Довідник формул
(г/мл)
Довідник формул
Відносна густина D Довідник формул
Масова частка елемента в складній речовині Довідник формул Довідник формул
Масова частка Довідник формул (%) Довідник формул
Маса розчину Довідник формул;
Довідник формул
Вихід продукту реакції Довідник формул (%) Довідник формул
Об’єм газу за певних умов Довідник формул

Vm — молярний об’єм газу, за н. у. 22,4 л/моль,
NA — число Авоґадро, 6,02 • 1023 моль–1,
R — універсальна газова стала, 8,31 моль • Довідник формул,
Ar — відносна атомна маса,
Mr — відносна молекулярна маса.