Відмінник

Вчимося на відмінно

Молекулярна та немолекулярна будова речовин

Речовини, що складаються з молекул, мають молекулярну будову, а ті, що складаються з атомів або іонів (позитивно чи негативно заряджених частинок), характеризуються немолекулярною будовою.

Будова речовин та їх властивості

Молекулярна Немолекулярна
1. За звичайних умов — гази, рідини або тверді речовини 1. За звичайних умов — тверді кристалічні речовини
2. Слабкі сили притягання між молекулами 2. Великі сили притягання між атомами або іонами
3. Низькі температури кипіння 3. Високі температури кипіння
4. Легкоплавкі, леткі 4. Тугоплавкі