Відмінник

Вчимося на відмінно

Молекулярна та немолекулярна будова речовин

Речовини, що складаються з молекул, мають молекулярну будову, а ті, що складаються з атомів або іонів (позитивно чи негативно заряджених частинок), характеризуються немолекулярною будовою.

Будова речовин та їх властивості

Молекулярна Немолекулярна
1. За звичайних умов — гази, рідини або тверді речовини 1. За звичайних умов — тверді кристалічні речовини
2. Слабкі сили притягання між молекулами 2. Великі сили притягання між атомами або іонами
3. Низькі температури кипіння 3. Високі температури кипіння
4. Легкоплавкі, леткі 4. Тугоплавкі

 

Хімія