Відмінник

Вчимося на відмінно

Чисті речовини та суміші

Чиста речовина — це речовина, що складається з частинок певного виду (атомів, молекул, іонів) і має сталі фізичні властивості.
Суміші речовин складаються з двох або більше чистих речовин. Чисті речовини, що входять до складу сумішей, зберігають притаманні їм властивості.
Чисті речовини та суміші
Фізичні методи дозволяють розділяти суміші на складові частини, тобто на чисті речовини.
Основні способи розділення сумішей

Фізична властивість, яку використовують для розділення сумішей Основні способи розділення сумішей
Густина Відстоювання, декантація
Змочуваність Флотація
Розмір частинок Просіювання
Магнетизм Магнітна сепарація
Температура кипіння рідини Випарювання, дистиляція, сушіння
Розчинність твердої речовини Кристалізація
Адсорбція — поглинання речовини поверхнею сорбенту (наприклад фільтрувальним папером) Хроматографія
Маса Центрифугу­вання