Відмінник

Вчимося на відмінно

Будова і властивості речовин

Атом — електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.
Молекула — найменша частинка речовини, яка має її хімічні властивості. Вона може складатися з однакових або різних атомів.
Йон — частинка, що має заряд. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені — аніонами.
Радикал — електронейтральна частинка, що має один або декілька неспарених електронів.
Речовина — сукупність атомів, молекул або йонів, що має певний агрегатний стан.
Агрегатні стани: рідкий, твердий, газоподібний, плазма.
Будова і властивості речовин