Відмінник

Вчимося на відмінно

Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу

Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів реагуючих речовин, називаються окисно-відновними.
Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «приймають» електрони від інших менш електронегативних атомів, називаються окисниками. Процес «прийому» електронів називається відновленням.

Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці «віддають» електрони іншим атомам, більш електронегативним, називаються відновниками. Процес «віддачі» електронів називається окисненням.
Рівняння електронного балансу показують число відданих і приєднаних електронів, окисний і відновний процеси. Вони допомагають розставити коефіцієнти в хімічних рівняннях реакцій.

План складання рівнянь електронного балансу

1) Запишемо схему реакції в молекулярному вигляді, наприклад:
Окисно-відновні реакції
2) Над формулами запишемо значення ступенів окиснення атомів елементів:
Окисно-відновні реакції
3) Під рівнянням запишемо елементи, які змінили свій ступінь окиснення:
Окисно-відновні реакції
Окисно-відновні реакції
4) Сума зарядів зліва і справа в рівняннях електронного балансу повинна бути однакова.
У результаті має вийти запис:
Окисно-відновні реакції
Окисно-відновні реакції
5) Число «відданих» і «приєднаних» електронів має бути однакове, отже, рівняння Окисно-відновні реакції слід помножити на 2. Цей множник буде коефіцієнтом у молекулярному рівнянні реакції перед речовинами, що містять атоми Кальцію:
Окисно-відновні реакції
Окисно-відновні реакції