Відмінник

Вчимося на відмінно

Хімічні реакції

Перетворення речовин, що супроводжуються зміною їхнього складу і (або) будови, називаються хімічними реакціями.
У хімічних реакціях з одних речовин виходять інші. Вихідні речовини, що вступають у хімічну реакцію, називаються реагентами, а нові, які утворюються внаслідок такої реакції, — продуктами реакції.
Хімічні реакції завжди супроводжуються фізичними ефектами, що називаються ознаками хімічної реакції.
Ознаки хімічних реакцій, що зустрічаються найчастіше:
— поглинання або виділення теплоти;
— зміна забарвлення реакційної су­міші;
— утворення або розчинення осаду;
— виділення або поглинання газу;
— поява або зникнення запаху.
Умови виникнення й перебігу хімічних реакцій:
— контакт між реагуючими речовинами (реагентами);
— підтримка певного температурного режиму;
— здрібнення та перемішування реагентів у твердому стані;
— підвищення тиску реагентів у газоподібному стані;
— опромінення реагентів видимим світлом або ультрафіолетовими променями.
Класифікація хімічних реакцій

Класифікаційні ознаки Типи хімічних реакцій
За числом і складом реагентів і продуктів реакції — сполучення Хімічні реакції
— розкладання Хімічні реакції
— обміну Хімічні реакції
— заміщення Хімічні реакції
За зміною ступенів окиснення елементів, що входять до складу реагентів — окисно-відновні
— без зміни ступенів окиснення атомів елементів
За виділенням або поглинанням енергії у процесі реакції — ендотермічні
— екзотермічні
За наявністю або відсутністю каталізатора — каталітичні
— некаталітичні
За оборотністю — оборотні
— необоротні