Відмінник

Вчимося на відмінно

Географічна оболонка землі

Географічна оболонка — цілісна і без­­перервна оболонка Землі, що утворилась унаслідок взаємопроникнення і взаємодії енергетичних і речовинних компонентів літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери (рис. 15).
Географічній оболонці властиві такі риси.
Цілісність — єдність оболонки, зумовлена взаємозв’язком її складових частин. Так, вирубування лісу призводить до зникнення лісових тварин і рослин, завдяки чому руйнуються і змиваються ґрунти, отже, знижується рівень ґрунтових вод і міліють річки.
Ритмічність — закономірна повторюваність у часі природних явищ і процесів. Ритмічність зумовлена обертанням Землі навколо своєї осі й Сонця, нерівномірним нагріванням земної поверхні.
Географічна оболонка землі
Рис. 15. Компоненти географічної оболонки
Зональність — закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у напрямі від екватора до полюсів. Вона зумовлена кулястістю Землі, а отже, неоднаковою кількістю тепла, що потрапляє на різні ділянки планети.
Висотна поясність — закономірна зміна природних складових і природних комплексів із підняттям у гори, від їхнього підніжжя до вершин. Така поясність зумовлена зміною клімату з висотою.