Відмінник

Вчимося на відмінно

Біосфера

Біосфера — оболонка Землі, у межах якої існує життя. Учені вважають, що біосфера виникла близько 3 млрд років тому. До її складу входить нижня частина атмосфери (15—20 км), верхня частина літосфери і гідросфера. Незнач­на нижня межа біосфери зумовлена високими температурами глибинних шарів земної кори. Вона опускається на 2—3 км на суходолі й на 1—2 км нижче дна океану. Верхня межа зумов­лена наявністю жорсткого сонячного випромінювання. Її висота змінюється від 13 км на полюсах до 22 км на екваторі.
Усі організми об’єднані у чотири царства живої природи (схема 3).
Схема 3
Біосфера
Живі істоти різних царств тісно взаємопов’язані. Рослини створюють органічні речовини з неорганічних, виділяючи кисень. Такий процес називається фотосинтезом. Тварини одержують органічні речовини, з’їдаючи рослини або інших тварин. Кисень, що виділяється рослинами, усі живі організми використовують для дихання, а вуглекислий газ, який вони виділяють під час дихання, необхідний рослинам для фотосинтезу. Бактерії ґрунту розкладають залишки відмерлих рослин і тварин, перетворюючи їх на прості неорганічні речовини, які, у свою чергу, поглинають нові покоління рослин. Якби не санітарна робота бактерій, то залишки відмерлих тварин і рослин вкрили б Землю шаром у декілька метрів.