Відмінник

Вчимося на відмінно

Особливості рельєфу Євразії

Євразія значно вища за інші материки (крім Антарктиди); на її території розташовані найвищі гірські системи планети — Гімалаї, Кунь-Лунь, Гіндукуш, Памір. Рівнини Євразії відрізняються великими розмірами, їх набагато більше, ніж на інших материках. У Євразії найбільша амплітуда висот (г. Джомолунґма, 8848 м — западина Мертвого моря, 395 м). На відміну від інших материків, гори в Євразії розташовані не лише по окраїнах, але й у центрі. Виділяють два величез­ні гірські пояси: Тихоокеанський (найбільш рухливий) на сході та Аль­пійсько-Гімалайський на півдні й заході.
Рельєф Євразії формувався у межах кількох давніх платформ, що з’єднувалися складчастими поясами різного віку. Євразійська літосферна плита має у своєму складі давні платформи: Сибірську, Китайську, Східноєвропейську, Аравій­ську та Індостанську, на яких розташовані різні за висотою великі рівнини (від низовин до плоскогір’їв). Між давніми платформами виникли області складчастості, що злилися у величезні гірські пояси і з’єд­нали платформи в єдине ціле. Зараз активні горотворні процеси відбуваються на сході Євразії, на стику Тихо­океанської і Євразійської літосферних плит. Тут багато вулканів, часто відбуваються землетруси, як на суходолі, так і в океані.