Відмінник

Вчимося на відмінно

Населення, політична карта та господарство Африки

Африку вважають «батьківщиною людства», адже на її території виявлено найдавніші кам’яні знаряддя праці, які були виготовлені приблизно 2 млн років тому. Це перше свідчення існування роду Homo — людини. Із плином часу кількість людей збільшувалась, вони розселялися — спочатку на території материка, а потім і за його межі. Вплив при­родного середовища та міграційні потоки зумовили формування різних етнічних груп та народів. Саме тому населення Аф­рики різноманітне й складається з представників трьох найбільших рас: негроїдної, євро­пеоїдної, монголоїдної. Представники негроїдної раси мешкають на більшій частині материка від південної межі Сахари до півдня материка, монголоїди — на острові Ма­да­ґаскар та у Східній Африці, європеоїди — на півночі материка до південної межі Сахари та на півдні.
Кількість населення Африки перевищує 770 млн осіб. Народжуваність — одна з найвищих у світі; тривалість життя — найкоротша (не перевищує 50 років).
Населення Африки розміщене нерівномірно. Величезні площі пустель майже безлюдні; рідко заселена також частина екваторіальних лісів. Водночас одним із найбільш густо засе­лених районів Африки і всього світу (до 1000 осіб/км2) є долина Нілу — давній осере­док активної ­діяльності людини. Підвищена густота населення притаманна також новим індустріальним центрам Південної Аф­рики.
Велика кількість населення та низький рівень розвитку країн Африки зумовлюють наявність найгострішої проблеми континенту — голоду. На материку виробляється лише 65 % необхідної кількості продуктів харчування. Ситуація ускладнюється швидкими темпами зростання кількості населення, міждержавними та етнічними конфліктами. Головна причина екологічних проблем Африки також пов’язана з економічною відсталістю багатьох країн. Так, погіршання природних умов (наступ пустелі на савану, скорочення площ лісів тощо) зумовлене нераціональним їх використанням, бо рівень економічного розвитку не дозволяє впроваджувати сучасні ресурсозберігаючі технології. Отже, розв’язання проблем африканського континенту полягає у підвищенні рівня економічного розвитку країн, застосуванні досягнень науково-технічного прогресу.
Населення Африки
На сучасній політичній карті материка налічується 53 незалежні держави (схема 5).
Більшість африканських країн сьогодні економічно відсталі, адже недавно майже всі вони були колоніями. До економічно розвинутих належить лише Південна Африка (43,5 млн осіб, столиця Преторія). У Північній Африці важливу роль у політичному житті відіграє Єгипет (близько 70 млн осіб, столиця Каїр). Серед інших країн виділяються Замбія (столиця Лу­сака), Ніґерія (Абуджа), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Судан (Хартум).