Відмінник

Вчимося на відмінно

Характеристика Світового океану

Світовий океан — неперервна водна оболонка Землі, що оточує материки й острови.
Загальна площа Світового океану становить 361 млн км2, або майже 71 % земної поверхні. У ньому зосереджено понад 1370 млн км3 води, тобто 96,5 % об’є­му гідросфери.
На Землі виділяють чотири океани (рис. 16):
Тихий — складає майже половину площі Світового океану й понад половини його об’єму;
Атлантичний — складає приблизно 1/4 Світового океану за площею та об’ємом;
Індійський — складає близько 1/5 Сві­то­вого океану за площею та об’ємом;
Північний Льодовитий — складає лише 1/25 Світового океану за площею і 1/75 за об’ємом.
Деякі дослідники виділяють п’ятий — Південний океан, що омиває береги Ан­тарк­тиди.
У Світовому океані виділяють його складові частини — океани, моря, затоки, протоки. У деяких випадках назва «за­тока» історично закріпилася за водоймами, які за їх гідрологічним режимом правильніше було б називати морями (Мек­си­канська, Гудзонова, Перська затоки).
Характеристика Світового океану
Рис. 16. Карта океанів
Світовий океан має величезні мінеральні, енергетичні та біологічні ресурси.
Мінеральні ресурси океану представлені розчиненими в морській воді речовинами, а також розташованими на дні й під ним корисними копалинами. Зараз на шельфі добувають нафту, газ, вугілля, бурштин, залізну руду, золото, рідкоземельні метали. Із морської води отримують бром, магній тощо.
Енергетичні ресурси океану — це енергія припливів і відпливів, хвиль, морських течій. У багатьох країнах працюють припливні електростанції — ПЕС. Більш пов­не використання енергії морів і океанів — завдання майбутнього.
Біологічні ресурси океану — це живі організми, що їх людина використовує або може використовувати для власних потреб.
Живі організми Світового океану поділяються на три основні групи:
планктон — організми поверхневого шару, які переносяться течіями в товщі води (мікроскопічні водорості, медузи, дрібні ракоподібні та ін.);
нектон — організми, що живуть у товщі води й активно пересуваються (риби, кальмари, восьминоги, дельфіни, кити);
бентос — організми, що живуть на дні океану (водорості, коралові поліпи, губки, морські зірки, краби).