Відмінник

Вчимося на відмінно

Ліпіди

Ліпіди — органічні сполуки, різні за структурою, хімічною будовою, функціями, але схожі за фізико-хімічними властивостями: нерозчинні у воді, добре розчинні в органічних розчинниках (естері, хлороформі, ацетоні).
Функції ліпідів
Енергетична. При окисненні ліпідів виділяється приблизно вдвічі більше енергії, ніж при окисненні білків або вуглеводів.
Структурна. Ліпіди є основними структурними компонентами біологічних мембран.

Регуляторна. Фосфоліпіди регулюють текучість мембран, є важливими внутрішньоклітинними сигнальними молекулами, компонентами мієлінових оболонок нервових клітин; стероїди є попередниками гормонів, вітамінами, беруть участь у регуляції генної активності.
Запасна. Завдяки високій енергетичній цінності жири є енергетичним депо й ендогенним джерелом води.
Захисна. Ліпід є основним компонентом підшкірної клітковини, вони запобігають утратам тепла та захищають від механічних впливів.
Класифікація ліпідів
За хімічною будовою ліпіди поділяють на прості та складні.
Прості ліпіди: триацилгліцероли (тригліцериди, або жири) — естери гліцерину та жирних кислот; воску — естери жирних кислот і довголанкових спиртів; вітаміни А, Е, К.
Складні ліпіди: стероїди (холестерол, статеві гормони, вітамін D); фосфоліпіди, до складу яких окрім гліцеролу та жирних кислот входять залишок фосфорної кислоти й нітрогенвмісні сполуки (фосфатідилсерин, фосфатідилетаноламін, фос­фатідилхолін та ін.); гліколіпіди — комплекси ліпідів з вуглеводами.