Відмінник

Вчимося на відмінно

Механічний рух. Рівномірний рух. Швидкість

Механічним рухом тіла називається зміна положення тіла в просторі.
Важливими характеристиками руху тіла є траєкторія і шлях.
Траєкторією руху тіла називається лінія в просторі, вздовж якої рухається тіло.
Шляхs — це відстань, пройдена тілом уздовж траєкторії за час t. (Час t можна розглядати як суму кількох довільних проміжків часу:Механічний рух, а шлях s — як суму відрізків шляху, пройдених за ці проміжки часу:Механічний рух .)
Найпростіші рухи — прямолінійні рівномірні.

Рух називається  прямолінійним, якщо траєкторією руху тіла є пряма лінія.
Рух називається рівномірним, якщо за будь-які однакові проміжки часу тіло проходить однакові відрізки шляху.
Різні тіла (наприклад, пішохід, велосипедист, мотоцикліст), рухаючись із різною бистротою, долають один і той самий шлях за різний час.
Для порівняння різних рухів за їх темпом (за їх бистротою) користуються фізичною величиною, що називається швидкістюМеханічний рух (від англ. velocity).
Швидкість чисельно дорівнює відношенню шляху, пройденого тілом, до часу руху: Механічний рух. (Тобто швидкість — це шлях, пройдений тілом за одиницю часу.)
В інтернаціональній системі одиниць вимірювання фізичних величин (СІ) час вимірюється в секундах, а шлях — у метрах. Отже, швидкість вимірюється в метрах за секунду,Механічний рух.
Очевидно, що у випадку рівномірного руху Механічний рух . (Ці відношення однакові, швидкість стала.)
Таким чином, можна навести ще одне визначення рівномірного руху тіла як руху зі сталою швидкістю.

Фізика