Відмінник

Вчимося на відмінно

Густина речовини

Однорідні тіла з однієї речовини, але різні за розміром мають різні маси: чим більший об’єм тіла V, тим більша його маса m: Густина речовини.
Коефіцієнт пропорційності Густина речовини між m і V одержав назву густини речовини.
Звідси Густина речовини, Густина речовини.
Отже, густина — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси однорідного тіла до його об’єму. Можна сказати й інакше: густина — це маса речовини одиничного об’єму.

Фізика