Відмінник

Вчимося на відмінно

Додавання сил, які діють в однаковому напрямку. Центр тяжіння

На рисунку два хлопчики тягнуть тротуаром контейнер і діють на нього через трос T силами Додавання сил і Додавання сил. Потім їх змінює чоловік і рухає контейнер із тією самою швидкістю. При цьому результуюча сила R, з якою діє на трос чоловік, чисельно дорівнює сумі значень сил Додавання сил і Додавання сил: Додавання сил .
Додавання сил
Рівнодійною сил Додавання сил і Додавання сил називається сила R, яка спричиняє на тіло таку саму дію, як і сили Додавання сил і Додавання сил.
Додавання сил
Додавання сил
Для введення поняття центра тяжіння тіла треба скористатися поняттям рівнодійної сили. Центр тяжіння тілаЦ — точка прикладення рівнодійної всіх елементарних сил тяжіння (тобто сил тяжіння, що діють на окремі маленькі елементи тіла).

Фізика