Відмінник

Вчимося на відмінно

Деформація. Сила пружності

Деформацією називається зміна форми чи розмірів тіла внаслідок зовнішньої дії на нього. Залежно від своїх властивостей деформоване тіло або відновлює початкову форму чи розміри за умови припинення зовнішньої дії, або ні. У першому випадку тіло називають пружним (приклади: пружина, гумовий шнур), у другому — непружним, пластичним (наприклад, стрижень із пластиліну).
У процесі пружної деформації виникає сила пружності. Чисельне значення цієї сили тим більше, чим більше змінюються розміри тіла. Зокрема, сила пружності деформованої пружини пропорційна її видовженню.