Відмінник

Вчимося на відмінно

Рух живих організмів

Рух живих організмів
За активного руху організми переміщуються з одного місця в інше за допомогою органів пересування. У багатоклітинних організмів­ формується опорно-рухова сис­тема, що складається з м’язів і кістяка. В одноклітинних організмів, у тому числі й бак­­терій, є спеціальні джгутики. Ак­тив­ний рух властивий переважній більшості тварин (серед них є й прикріплені форми: корали, мо­люски).
За пасивного руху організми переносить течія води (планктон), вітер; у рослин окремі органи (пагони, листя) протягом дня змінюють положення в просторі.