Відмінник

Вчимося на відмінно

Корисні копалини

До корисних копалин відносять гірські породи або мінерали, що використовуються в народному господарстві. Корисні копалини утворюють родовища. Їхнє розміщення залежить від особливостей будови земної кори, умов утворення гірських порід і складових їхніх мінералів.
У магматичних гірських породах містяться родовища руд чорних, кольорових і благородних металів: заліза, цинку, срібла, олова, свинцю, міді. Тут є й алмази, рубіни, смарагди.
Корисні копалини
В осадових породах розташовані родовища кам’яного вугілля й кам’яної солі, нафти, природного газу, фосфорити, будівельні матеріали (піски, гравій, крейда, пісковик, вапняк).
Корисні копалини
Природний газ утворився з органічної маси, що міститься на дуже великій глибині. Найчастіше він зустрічається серед глин чи глинистих сланців, що перешкоджають виходу газу на поверхню. У надрах планети газ перебуває під високим тиском. Для його видобутку споруджують бурові свердловини.
Природний газ — найдешевше джерело енергії. Його використовують також у хімічній промисловості для виробництва пластмас, синтетичних тканин, фарб, ліків, вибухових речовин, мила, технічних масел.
Нафта утворилася в товщі осадових порід із решток морських організмів. Із нафти синтезують різні види палива, паливно-мастильні матеріали, асфальт. Широко використовують нафту і в органічному синтезі.
В особливих умовах перетворення залишків давніх рослин сформувалися: кам’яне вугілля (з вищих спорових — гігантських папоротей, хвощів, плаунів), буре вугілля (з голонасінних, або хвойних), торф (зі сфагнових мохів).