Відмінник

Вчимося на відмінно

Закон Паскаля. Сполучені посудини

Закон Паскаля: зовнішній тиск на газ або рідину передається ними у всіх напрямках однаково (тобто рівномірно, без змін).
Закон Паскаля лежить в основі закону сполучених посудин.
Закон сполучених посудин
1. Будь-яка рідина встановлюється у сполучених досить широких (некапілярних*) посудинах на одному рівні незалежно від їх числа, розмірів та нахилу до горизонту.
Закон Паскаля
2. У сполучених посудинах висоти різнорідних незмішуваних рідин обернено пропорційні їх густинам: Закон Паскаля.
Закон Паскаля