Відмінник

Вчимося на відмінно

Поняття тиску. Тиск твердих тіл і рідин

Тискомр (від англ. pressure) називається величина, яка чисельно дорівнює значенню сили, що діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно до цієї поверхні: Поняття тиску.
Одиниця вимірювання тиску — паскаль, Поняття тиску. Приклад: йдучи по снігу у черевиках, людина чинить на снігову поверхню значно більший тиск, ніж рухаючись на лижах.
Поняття тиску
Стовпчик рідини висотою h у посудині чинить на її дно тиск Поняття тиску, де Поняття тиску — густина рідини.
Тиск у нерухомих рідинах називають статичним тиском. У рухомих середовищах до нього приєднується динамічний тиск.