Відмінник

Вчимося на відмінно

Вставні слова, речення і словосполучення

Вставні слова, речення і словосполучення най­ча­с­ті­ше відокремлюються комами:
Справді, хвилин за десять у сусідній кімнаті по­чу­лись голоси. (Жур.)
Вставні слова і речення, що виражають до­да­т­ко­ві повідомлення чи побічні зауваження, ви­ді­ля­ють­ся дужками або, рідше, тире, не­за­леж­но від того, стоять вони в середині речення, або в кінці:
Пишу листа із Кабарди (тобі земля ця не­ві­до­ма). (Нагн.)
А в щирім серці, в чесних грудях — вірю, знаю!– квіти є! (Сим.)