Відмінник

Вчимося на відмінно

Кома при відокремленому додатку

Можуть відокремлюватися інтонацією і ви­ді­ля­ти­ся на письмі комами додатки, що вжи­ва­ють­ся з прийменниками крім, окрім, опріч, за ви­ня­т­ком, замість. Ці додатки відповідають на пи­тан­ня родового відмінка і мають значення до­да­т­ко­во­го повідомлення до основної думки ре­чен­ня:
Співають усі, за винятком Ліни Яцуби. (О.Г.)