Відмінник

Вчимося на відмінно

Кома і тире при відокремленому означенні

Відокремлюються, виділяючись інтонацією при вимові і комами на письмі:
1. Будь-які означення узгоджені й неузгоджені, поширені й непоширені у позиції перед озна­чу­ва­ним словом і після нього, якщо вони від­но­сять­ся до особового займенника:
Переляканий і розтривожений, я вискакую у за­то­п­ле­ний місячною повінню двір. (Стельм.)
2. Узгоджені поширені означення, а також зде­бі­ль­шо­го однорідні непоширені означення, якщо вони стоять після означуваного іменника:
Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли. (О.Г.)
3. Узгоджені означення, що стоять перед озна­чу­ва­ним іменником, відокремлюються лише тоді, коли вони мають додаткове обставинне зна­чен­ня:
Знесилений, кінь зупинився, важко дишучи. (О.Г.)
Декілька відокремлених означень, що стоять у кінці речення, можуть виділятися за до­по­мо­гою тире:
З моря здіймалась хмара — чорна, важка, з су­во­ри­ми обрисами, схожа на гірські пасма. (Коп.)