Відмінник

Вчимося на відмінно

Односкладні прості речення

З головним членом — підметом:
• Називні.
Ніч.
З головним членом — присудком:
• Означено-особові (присудок — діє­слово у формі 1-ї чи 2-ї особи).
Мрію про відпочинок.
• Неозначено-особові (присудок — діє­слово у формі 3-ї особи множини).
Десь тут знайшли снаряд.
• Узагальнено-особові (Прислів’я та приказки. Присудок — часто у формі 2-ї особи.)
Давніх друзів не забувають.
• Безособові (присудок — безособове діє­слово).
Світало.