Відмінник

Вчимося на відмінно

Синтаксис

Синтаксис вивчає будову і граматичне значення словосполучень і ре­чень.
Словосполучення — син­та­к­си­ч­на одиниця, що утворюється в результаті поєднання двох або бі­ль­ше слів засобом під­ря­д­но­го зв’язку.

Словосполучення

Речення

Члени речення

Види присудків

Другорядні члени речення

Складне речення

Пряма мова, непряма і невласне-пряма мова