Відмінник

Вчимося на відмінно

Словотвірний розбір

1. Визначити твірне слово.
2. Твірна основа:
• непохідна;
• похідна.
3. Спосіб творення:
• префіксальний;
• суфіксальний;
• префіксально-суфіксальний;
• постфіксальний;
• безафіксний;
• складання слів.
Суфіксальний спосіб словотворення:
Hd
Словотвірний розбір.

Українська мова