Відмінник

Вчимося на відмінно

Потік речовини і енергії в біогеоценозах

Усередині екосистеми органічні речовини утворюються автотрофами і служать їжею для гетеротрофів. Рослини поїдаються тваринами, які, у свою чергу, можуть поїдатись іншими тваринами. Таким чином відбувається перенесення енергії через ряд організмів — кожний наступний харчується попереднім, споживаючи матеріал і енергію для процесів синтезу. Така послідовність називається ланцюгом живлення, а кожна його ланка — рівнем живлення. Перший рівень живлення займають автотрофи, або продуценти. Організми другого рівня живлення, які живляться автотрофами, називаються первинними консументами, третього — вторинними консументами­ і т. д. Замикають будь-який ланцюг живлення редуценти — організми, що живляться мертвими органічними залишками (бактерії, гриби, дощові черви) і руйнують їх до простих неорганічних сполук, які потім використовуються продуцентами.
Потік речовини і енергії в біогеоценозах

У ланцюгів живлення рідко буває більше шести рівнів живлення. Приклад ланцюга живлення: яблуня > тля > сонечко > павук > комахоїдна пташка > хижий птах.
Обмеженість числа рівнів живлення пояснюється втратою енергії: до кожного подальшого рівня доходить 5—10 % енергії попереднього. Тому кількість організмів від нижніх до верхніх рівнів живлення зменшується.
Потік енергії і речовини в ланцюгах живлення описується правилом екологічної піраміди: маса кожної наступної ланки ланцюга живлення зменшується в 5—10 разів порівняно з попередньою. Для побудови екологічної піраміди підраховують кількість організмів на даній території, які групують за рівнями живлення. Число особин кожної групи зображають у вигляді прямокутника, площа якого пропорційна кількості організмів, які живуть на даній території (або у відповідному об’ємі водної екосистеми). Біля основи екологічної піраміди розташована маса рослин-продуцентів, вище — менше число рослиноїдних тварин (первинних консументів). Наступний ярус займає ще менше число дрібних хижаків (вторинних консументів). На вершині піраміди виявляються нечисленні великі хижаки.
Потік речовини і енергії в біогеоценозах