Відмінник

Вчимося на відмінно

Вплив чинників середовища

Відносно будь-якого чинника середовища вид має діапазон сталості (толерантності). Якщо інтенсивність якого-небудь чинника виходить за межі толерантності, особини виду гинуть. Біологічним оптимумом називають такі умови, до яких особини виду виявляються найбільш пристосованими. Чинник, який найбільше впливає на виживання, називають обмежувальним (лімітуючим). Ліміту­ючими чинниками можуть виступати температура, тиск, солоність води, хижаки.