Відмінник

Вчимося на відмінно

Структура і властивості біосфери

Засновником науки про біосферу є В. І. Вернадський (1863—1945). Біосфера — оболонка Землі, у межах якої існує життя. Біосфера об’єднує тропосферу, гідросферу й верхні шари літосфери.
Структура і властивості біосфери
В. І. Вернадський
Живі організми населяють нижній шар атмосфери — тропосферу. На висоті близько 20 км під дією ультрафіолетового випромінювання кисень перетворюється на озон. Останній розташовується у вигляді озонового екрану, який не про­пускає основну частину косміч­них і ультрафіолетових променів, які у великих дозах згубно впливають на живі організми. Найбільш стійкі до несприятливих умов спори бактерій і грибів рухом повітряних потоків можуть бути занесені на висоту близько 20 км і зберігають при цьому життєздатність; вище вони гинуть у результаті інтенсивного ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Води океанів, морів, річок і озер, які займають близько 70 % земної кулі і утворюють гідросферу, практично повсюдно заселені різноманітними рослинами й тваринами, аж до максимальних глибин.
Життя присутнє і у верхніх шарах літосфери — твердої оболонки Землі. Найпримітивніші організми — бактерії виявлені в товщі Землі на глибині 3 км, у зоні залягання нафти.
До складу біосфери входять такі компоненти:
1) жива речовина, тобто самі живі організми;
2) біогенна речовина, що утворюється у процесі життєдіяльності живих організмів;
3) інертна речовина, що утворюється без участі живих організмів,— базальт, граніт, породи метеоритів і т. д.;
4) біоінертна речовина — результат взаємодії живих організмів з інертною речовиною, наприклад з речовиною літосфери.
До біогенних речовин від­носять: 1) кисень і вуглекислий газ атмосфери, які утворилися за рахунок фотосинтезу, дихання і руйнування загиблих рослин і тварин; 2) кам’яне вугілля і торф, що виникли в результаті мінералізації стародавніх або сучасних рослин; 3) вапняк, що утворився з черепашок, скелетів водних тварин та інших викопних залишків.
Жива речовина біосфери безпосередньо впливає на формування виду Землі, виконуючи ряд важливих функцій:
1) газова — утворення атмосфери, до складу якої входять кисень, що виділяється зеленими рослинами при фотосинтезі (20,9 %), і діоксид вуглецю (0,03 %), що утворюється при диханні живих організмів, бродінні і гнитті органічних залишків. Основний компонент атмосфери азот (69 %) залучається до біотичного кругообігу завдяки діяльності азотфіксуючих бактерій;
2) концентраційна — поглинання і акумуляція живими організмами хімічних елементів, розсіяних у навколишньому середовищі. Рослини акумулюють при фотосинтезі елементи з ґрунту (K, P, H, N та ін.) і повітря (C), включаючи їх до складу органічних речовин, з яких складаються живі клітини;
3) окисно-відновна — перетворення хімічних елементів із змінною валентністю (Fe, S, Mn, N та ін.), наприклад у процесі хемосинтезу ґрунтових бактерій. У результаті діяльності цих бактерій утворюються Структура і властивості біосфери, деякі види залізняку, оксиди азоту.
Основні властивості біосфери:
1) безперервність розвитку органічного світу;
2) мозаїчність будови (біосфера складається з окремих екосистем);
3) швидке відновлення живої речовини;
4) кругообіг хімічних елементів, що входять до складу живих організмів.