Відмінник

Вчимося на відмінно

Макроеволюція

Макроеволюція — еволюційні перетворення надвидового масштабу, що відбуваються на великих територіях протягом тривалих періодів часу, в результаті яких створюються великі систематичні групи — роди, родини, ряди. Макро­ево­люція відбувається на основі мікроеволюційних процесів.