Відмінник

Вчимося на відмінно

Множення, ділення й піднесення до степеня дробів

Щоб помножити дріб на дріб, треба перемножити окремо їхні чисельники й окремо знаменники і перший добуток записати чисельником, а другий — знаменником дробу.
Щоб піднести дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник та знаменник і перший результат записати чисельником, а другий — знаменником дробу.
Дріб Множення називається оберненим до Множення.

Щоб поділити один дріб на другий, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого.
Зверніть увагу: виконуючи множення, ділення, піднесення до степеня дробів, корисно чисельник і знаменник дробу розкласти на множники. Це дає можливість скоротити дріб.
Приклади
1) Множення
Множення.
2) Множення
Множення.

3) Множення
Множення.