Відмінник

Вчимося на відмінно

Раціональні вирази

Дробовим виразом називають частку від ділення двох виразів, записану за допомогою дробової риски. Як і інші вирази, дроби бувають числові та зі змінними.
Вираз, складений із чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення й піднесення до степеня, називається раціональним.
Ті значення змінних, для яких можна знайти відповідне значення виразу, називаються допустимими.
Приклади
1) Раціональні вирази; х — будь-яке число, крім Раціональні вирази.
2) Раціональні вирази; х — будь-яке число.
3) Раціональні вирази; Раціональні вирази; Раціональні вирази.
Два вирази, відповідні числові значення яких рівні при всіх допустимих значеннях змінних, називаються тотожно рівними, або тотожними.