Відмінник

Вчимося на відмінно

Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів

Порівняння

Із двох натуральних чисел, що мають різне число цифр, більшим є те, у якого цифр більше. Із двох натуральних чисел, що мають однакове число цифр, більшим є те, у якого більше одиниць у найвищому розряді. Якщо число одиниць у цьому розряді однакове, порівнюють число одиниць у наступному розряді й т. д. Наприклад:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів;
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів;
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів.
Із двох десяткових дробів більший той, у якого більша ціла частина. Якщо цілі частини дробів рівні, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих; якщо і вони рівні, порівнюють число сотих і так далі. Наприклад:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів;
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів.
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів;

Округлення

Для округлення числа до певного розряду всі цифри праворуч від цього розряду замінюють нулями або відкидають, якщо вони стоять після коми. Якщо першою цифрою за цим розрядом є 0, 1, 2, 3, 4, то останню залишену цифру не змінюють. Якщо першою цифрою за цим розрядом є 5, 6, 7, 8, 9, то останню залишену цифру збільшують на 1. На­при­клад:
1) округлення до сотень:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів;
2) округлення до десятих:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів;
3) округлення до одиниць:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів.

Перетворення звичайного дробу в десятковий і навпаки

Будь-який десятковий дріб можна записати як звичайний із знаменником виду 10, 100, 1000 і так далі:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів.

Щоб перетворити звичайний дріб на десятковий, треба чисельник поділити на знаменник за правилом ділення десяткових дробів. Інколи таке ділення буде нескінченним. Наприклад:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів; Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів...

Середнє арифметичне

Якщо суму кількох чисел ділять на кількість цих чисел, то знайдену частку називають середнім арифметичним даних чисел. Наприклад, середнє арифметичне чисел 3,2; 7,1; 25,46; 0,29:
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів