Відмінник

Вчимося на відмінно

Формула Бернуллі

Якщо виконується n незалежних випробувань, у кожному з яких подія A відбувається з імовірністю p, то ймовірність того, що подія A настане m разів, визначається за формулою
Формула Бернуллі;
Формула Бернуллі.