Відмінник

Вчимося на відмінно

Рівносторонній трикутник

Якщо всі сторони трикутника рівні, він називається рівностороннім.
На рисунку Рівносторонній трикутник.
Рівносторонній трикутник
Теорема 1. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні.
Теорема 2. У рівносторонньому трикутнику висота, медіана, бісектриса, проведені з однієї вершини, збігаються.
Теорема 3. У рівносторонньому трикутнику всі медіани (висоти, бісектри­си) рівні між собою.