Відмінник

Вчимося на відмінно

Основні властивості відкладання відрізків і кутів

Аксiома VІ. На будь-якій півпрямій від її початкової точки можна відкласти відрізок даної дов­жини, і тільки один.
Аксiома VІІ. Від будь-якої півпрямої у дану півплощину можна відкласти кут з даною градусною мірою, меншою за Основні властивості відкладання відрізків і кутів, і тільки один.
Трикутником називається фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно сполучають ці точки. Точки називаються вершинами трикутника, а відрізки — ­його сторонами.
Трикутник на рисунку можна позначити так: Основні властивості відкладання відрізків і кутів або Основні властивості відкладання відрізків і кутів, Основні властивості відкладання відрізків і кутів і т. д.
Основні властивості відкладання відрізків і кутів

Основні елементи поданного вище трикутника: сторони AB, AC, BC (або a, b, c); кути Основні властивості відкладання відрізків і кутів (або Основні властивості відкладання відрізків і кутів), Основні властивості відкладання відрізків і кутів, Основні властивості відкладання відрізків і кутів. Основні властивості відкладання відрізків і кутів і Основні властивості відкладання відрізків і кутів — прилеглі до сторони AC. Основні властивості відкладання відрізків і кутів — протилежний стороні AC.
Трикутники називаються рівними, якщо у них відповідні сторони рівні й від­повідні кути рівні. При цьому відповідні кути мають лежати проти відповідних сторін.
Запис Основні властивості відкладання відрізків і кутів означає (див. рисунок), що:
Основні властивості відкладання відрізків і кутів; Основні властивості відкладання відрізків і кутів;
Основні властивості відкладання відрізків і кутів; Основні властивості відкладання відрізків і кутів;
Основні властивості відкладання відрізків і кутів; Основні властивості відкладання відрізків і кутів.
Основні властивості відкладання відрізків і кутів

Геометрія