Відмінник

Вчимося на відмінно

Властивості бісектриси

Теорема 1. Бісектриса кута утворює з його сторонами кути, не більші за Властивості бісектриси.
Теорема 2. Бісектриси вертикальних кутів лежать на одній прямій (тобто є доповняльними півпрямими).
Теорема 3. Бісектриси суміжних кутів утворюють прямий кут.
Теорема 4. Бісектриса розгорнутого кута утворює прямий кут з його стороною.

Геометрія