Відмінник

Вчимося на відмінно

Еластичність попиту

Товари відрізняються один від одного за ступенем реакції попиту на зміну різних факторів: ціни товару, доходу споживачів чи цін на інші товари.
Цінова еластичність попиту — це чутливість попиту на даний товар до зміни ціни на нього. Показником цієї чутливості є коефіцієнт цінової еластичності попиту
Еластичність попиту.
Оскільки між ціною й величиною попиту існує зворотна залежність (закон попиту), то Еластичність попиту завжди від’ємний. Однак для аналізу важлива абсолютна величина показника Еластичність попиту («мінус» опускається).
Розрізняють п’ять різних варіантів цінової еластичності попиту:

а) еластичний попит, Еластичність попиту, чутливий до зміни ціни, зменшення ціни спричиняє збільшення загального виторгу;
б) нееластичний попит, Еластичність попиту, нечутливий до зміни ціни, зменшення ціни приводить до зменшення загального виторгу;
в) одинична еластичність, Еластичність попиту, зниження ціни компенсується таким обсягом продажів, який не змінює торгового виторгу;
г) абсолютно еластичний попит, Еластичність попиту, вкрай чутливий попит, вкрай мале зниження ціни спонукає покупців збільшувати покупки від 0 до межі своїх можливостей, підвищуючи при цьому торговий виторг;
д) абсолютно нееластичний попит, Еластичність попиту, вкрай нечутливий до зміни ціни, існує прямий зв’язок між ціною й виторгом.
На цінову еластичність попиту впливає ряд факторів.
1) Наявність товарів-субститутів (замінників). Чим більше гарних замінників даного товару, тим більше можливостей у покупця відмовитися від придбання цього товару у разі підвищення його ціни, і отже, тим еластичніший попит на нього. Наприклад, попит на хліб загалом нееластичний, але на окремі його сорти — відносно еластичний.
2) Фактор часу. Чим довший період часу, що витрачається на прийняття рішення, тим більше можна знайти замінників і тим еластичніший попит на товар. Наприклад, підвищення цін на залізничні квитки в короткостроковому періоді призведе до того, що попит на них стане нееластичним. Але в довгостроковому періоді він буде еластичним (можна купити машину, змінити місце приживання чи роботу та ін.).
3) Значущість товару для споживача. Попит на товари першої необхідності звичайно нееластичний, а на предмети розкоші — еластичний. Наприклад, попит на електро­енергію, хліб — нееластичний, а на смарагди, французький коньяк — еластичний.
4) Питома вага товару в доході споживачів. Чим більше місце займає товар у бюджеті, тим вища еластичність попиту на нього. Наприклад, 10%-ве підвищення цін на олівці чи жувальні гумки практично не позначиться на зміні попиту, а 10%-ве подорожчання житлових будинків, машин буде відчутним, а значить, і попит на них — еластичним.
При формуванні цінової політики необхідно враховувати зміну не тільки ціни на даний товар, але й доходів споживача. Еластичність попиту за доходом — це реакція обсягу попиту на зміну доходів покупців. Предмети розкоші мають еластичність попиту за доходом більше 1, нормальні товари — предмети першої необхідності мають еластичність більше 0, але менше 1, а товари нижчої категорії — менше 0.
Попит на даний товар може бути чутливим і до зміни цін на інші товари. Цю реакцію називають перехресною еластичністю. Для взаємозамінних товарів коефіцієнт перехресної еластичності додатний, а для тих, що доповнюють один одного,— від’ємний.