Відмінник

Вчимося на відмінно

Вуглеводні

Вуглеводні — це органічні речовини, до складу яких входять атоми Карбону та Гідрогену.
Вуглеводні, схожі за будовою, складом і властивостями, об’єднуються в гомологічні ряди.
Гомологи — це схожі за будовою й хімічними властивостями речовини, склад яких відрізняється на групу Вуглеводні.
Ізомери — це речовини, що мають однаковий склад і однакову молекулярну масу, але різну будову молекул і тому мають різні властивості.
Гомологічні ряди вуглеводнів
Вуглеводні

Типи хімічних реакцій, характерні для органічних сполук

1) Реакції окиснення (горіння):
Вуглеводні
Такі реакції характерні для всіх представників гомологічних рядів.
2) Реакції заміщення:
Вуглеводні
Такі реакції характерні для алканів, аре­нів (за певних умов), а також можливі для представників інших гомологічних рядів.
3) Реакції відщеплення:
Вуглеводні
Такі реакції можливі для алканів, алкенів.
4) Реакції приєднання:
Вуглеводні
Такі реакції можливі для алкенів, алкінів, аренів.

Хімія